REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

 1. Operatorem usługi jest Justyna Wisełka, zam. w Kozach (43-340), działająca pod marką „Carmellove fotografie”.
 2. Kontakt z Operatorem usługi odbywa się poprzez e-mail: justyna@carmellove.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 502 352 600
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej (e-mail) treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe
 5. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po aktywacji usługi Newsletter.
 7. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:

  a. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  b. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym swojego adresu poczty elektronicznej,
  c. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin”,
  d. aktywować przycisk „Zapisz się”,
  e. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  f. potwierdzić fakt zapisu w przesłanym przez Operatora e-mailu.

 8. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

 9. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisuję się” zawarty w treści Newslettera (stopka).

 10. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

 11. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.

 12. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 13. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

 14. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

 15. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

 17. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter zgodnie z polityką prywatności podaną na stronie https://carmellove.pl/index.php/polityka-prywatnosci-2/

 18. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 19. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.