Regulamin sesji

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa, oraz że akceptuje styl obróbki zdjęć.
 3. Termin  sesji  rezerwowany jest wstępnie na dwa dni robocze, ostateczna rezerwacja odbywa się po wpłacie zadatku. Wpłata zadatku po czasie może skutkować brakiem możliwości wykonania sesji w pierwotnie ustalonym terminie.
 4. Przed sesją Klient deklaruje wybrany pakiet zdjęciowy. Po sesji pakiet nie może zostać pomniejszony.
 5. Dopłatę do pełnej wartości sesji należy uiścić najpóźniej w dniu sesji gotówką lub przelewem/blikiem.
 6. Do czasu otrzymania pełnej umówionej kwoty galeria z materiałem do wyboru nie zostanie udostępniona
 7. Zmiana terminu sesji może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach (tzw. siła wyższa: choroba, pogoda – deszcz) zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Klient ma obowiązek poinformowania na minimum 24h przed planowaną sesją o zaistniałej sytuacji. Niestawienie się Klienta na sesji bez wcześniejszego poinformowania Fotografa powoduje przepadek wpłaconego zadatku.
 8. Fotograf przekazuje wytyczne co do przygotowania się Klientów do sesji. Przekazane informacje są ważne dla zachowania spójnego efektu zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za finalny efekt wywołany zaniedbaniami Klienta.
 9. Po wykonanej sesji w terminie do 3 dni roboczych Klient otrzymuje zdjęcia, po dokonaniu wstępnej selekcji i wstępnej obróbki, do wyboru w prywatnej galerii online. Fotografie w galeriach zabezpieczone są znakami wodnymi, które zostają usunięte w końcowym produkcie. Fotograf daje możliwości zakupu dodatkowych fotografii w kwocie określonej w poszczególnych pakietach. Dopłata za dodatkowe kadry następuje do 3 dni roboczych.
 10. Klient ma 20 dni na wybór najlepszych ujęć, które zostaną poddane dalszej obróbce. Po tym czasie Fotograf ma prawo dokonać selekcji samodzielnie, nie czekając na wybór Klienta.
 11. Fotograf dokonuje ostatecznej obróbki w przeciągu 25 dni roboczych od dokonania wyboru zdjęć przez Klienta.
 12. Gotowe pliki cyfrowe Fotograf przekazuje drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres email.
 13. Klient po zaakceptowaniu zdjęć cyfrowych po obróbce, nie będzie zgłaszać dodatkowych roszczeń przy odbiorze wydruków, co do zmiany kolorystyki, retuszu na zdjęciach papierowych itp. chyba że są to ewidentne błędy laboratorium. Nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparciu o prezentowany styl Fotografa.
 14. Wydruki odbitek oraz wszelkich innych materiałów, wykonywane są na wysokiej jakości papierze fotograficznym w drukarniach współpracujących z profesjonalnymi fotografami. Fotograf nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruków realizowanych przez Klienta w przypadkowych laboratoriach/automatach.
 15. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjęć, czyli realizacji zamówienia. Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane jeszcze u fotografa przez okres 6 miesięcy, w tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po tym czasie są nieodwracalnie usuwane z dysku.
 16. Dbając o wysoką jakość usług Fotograf nie oddaje zdjęć  nieobrobionych  i nie udostępnia surowych plików RAW.
 17. Fotograf nie wyraża zgody na kadrowanie zdjęć, nakładanie filtrów oraz jakiekolwiek modyfikacje dotyczące ostatecznego wyglądu wykonanej fotografii. Prawa autorskie do zdjęcia zawsze należą do Fotografa
 18. Zgoda Klienta na publikację zdjęć jest dobrowolna i zawsze ustalana jest indywidualnie.
 19. Fotograf zezwala na prezentację zdjęć na różnego rodzaju portalach i galeriach internetowych  pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze – Fotografie.
 20. Istnieje możliwość wykupienia sesji w postaci bonu podarunkowego. Bon ma ważność 12 miesięcy od daty zakupu i w tym czasie należy wykonać sesję. Opłatę za wybrany pakiet prezentowy należy uregulować w dniu jego zakupu. Bonu nie można wymienić na gotówkę, jak również nie można go zwrócić. Po upływie 12 miesięcy bez żadnego kontaktu od Klienta, bon przepada.